Hur ser målgruppen ut?

Majoriteten av deltagarna är kvinnor och ickebinära i slutet av sin utbildning inom IT och datavetenskap eller har läst minst 2 år. Kod kunskapen kan variera hos deltagarna, majoriteten ligger på juniornivå.