Vart i landet är deltagarna spridda?

Tittar man på tidigare års konferensen är majoriteten av deltagarna från konferens staden. Eftersom den i år är digital finns det nu möjlighet för fler studenter från olika orter att delta. Det är bland annat studenter från: Göteborg, Stockholm, Linköping, Luleå, Umeå, Lund.