OM KONFERENSEN

Konferensen DataTjej är en konferens för kvinnor som pluggar IT- och datavetenskapsrelaterade ämnen. Syftet är att inspirera för ett meningsfullt kommande arbetsliv och ge chans att bilda relationer med andra kvinnor inom IT.

Under tre dagar får ca 100 deltagare lyssna på företagspresentationer, gå på workshops och prata med representanter från potentiella framtida arbetsgivare under företagsmässan. Under kvällarna får de gå på roliga middagar och sittningar där de får lära känna de andra datatjejerna på konferensen.

Konferensen roterar mellan sju olika lärosäten i Sverige: Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå, Stockholm, Lindköping och Luleå. Den anordnas av en projektgrupp bestående av högskolestudenter från värdstaden.

Konferensen i Uppsala har varit för i år. Nästa års konferens tar plats i Stockholm under våren 2018. 

 

alla_datatjej2
Deltagare under konferensen i Lund 2016.

 


 

loggastoradatatjej

OM FÖRENINGEN DATATJEJ

Föreningen DataTjej är en ideell förening som syftar till att främja tjejer i alla åldrar som intresserar sig för data och IT. Syftet är att bilda kontakt mellan studenter och näringsliv samt öka gemenskapen IT-kvinnor emellan. Ambitionen är att genom föreningens aktiviteter sprida kunskap och inspiration. Deras långsiktiga mål är att att öka antalet kvinnor i IT-branschen.

 

Läs mer på datatjej.se